Make your own free website on Tripod.com
 
matahari
Laman-laman pilihan 
Laman-laman pilihan

Ruangan ini menyediakan link laman pilihan saya yang saya bahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian pertama laman-laman yang berkaitan dengan alam dan perhutanan, bahagian kedua laman-laman yang kerap saya kunjungi dan bahagian ketiga adalah laman-laman peribadi pilihan. Sila tekan Ctrl+D untuk bookmark laman ini.
 
 
 
 
 
Sektor Alam & Perhutanan 
  Malaysia
  Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia - Sebuah agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan  
  Institut Penyelidikan Perhutan Malaysia -  Kami Hijaukan Bumi  
  Lembaga Perindustriaan Kayu Malaysia - Untuk terus memperkukuhkan daya maju bagi industri kayu-kayan dengan memberikan penekanan kepada pertumbuhan pemprosesan nilai tambah untuk tujuan eksport di samping  memberi sumbangan kepada kemajuan sosioekonomi dan pembangunan yang mampan.  
  Fakulti Perhutanan, Universiti Putra Malaysia - Fakulti Perhutanan UPM, dahulunya dikenalai sebagai Universiti Pertanian Malaysia  
  Majlis Kayu-Kayan Malaysia -  Ditubuhkan sebagai inisiatif untuk memajukan sektor industri Kayu-Kayan Di Malaysia  
  Indeks Pencemar Udara (IPU) - indeks Pencemar Udara (IPU) di Malaysia  
  Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) - Ditubuhklan pada tahun 1940, MNS merupakan badan bukan kerajaan dan saintifik yang tertua di Malaysia yang ditujukan untuk memelihara dan mencintai alam.

  Luar Negara 

  International Tropical Timber Organization - The International Tropical Timber Organization (ITTO) is an intergovernmental organization concerned with the conservation and sustainable development of the world's tropical forests.  
  Department of Environment and Heritage - Welcome to the Department of Environment and Heritage's  homepage. Feeling green? Feeling keen? You're now entering an  environmentally-friendly zone so switch off those excess lights and let your mouse take you on a tour of the Department of Environment's  web site.   
  Wealth of Rainforest - Welcome to the Wealth of Rainforest Pharmacy to the world  
  WWWF Global Network-WWF is the world's largest and most experienced independent conservation organization, with over 4.7 million supporters and a global network of 24 National Organizations, 5 Associates, and 26 Programme Offices.  
  Food and Agriculture Organisation - World argiculture infomation. 
  Ozone Action - Washington, DC based non-profit public interest organization focused exclusively on two atmospheric threats: global climate change and stratospheric ozone depletion. 
   

Lain-lain Laman Pilihan 
  Laman Persendirian Pilihan   
 
| Kembali | | Saya |
 
Anda ada sebarang maklumat mengenai laman yang menarik untuk dikongsi bersama...sila e-mail saya di zul71@mailexcite.com. Sebarang sumbangan anda amatlah dihargai.

Hakcipta terpelihara 1998